Datele de contact și de înregistrare a companiei/Impressum

Director: Alexej Erdle

Numărul de identificare TVA.: DE260634589
Înregistrare: HRB 114045 B, tribunalul de primă instanță a raionului Berlin-Charlottenburg

Adresa companiei:

Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

E-mail: [email protected]
Pagina web: www.autodoc24.ro

Pagina web www.autodoc24.ro conține link-uri către site-uri de terțe părți. Compania Autodoc GmbH nu este responsabilă pentru conținutul acestor site-uri. Utilizatorii pot naviga prin intermediul link-urilor de mai sus doar sub propria răspundere.

Soluționarea litigiilor online (SLO)
Pentru soluționarea litigiilor online (SLO), Comisia Europeană oferă o platformă specială, accesibilă la link-ul https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Societatea noastră nu este nici pregătită, nici obligată să ia parte la procedurile de soluționare a litigiilor, luate sub responsabilitatea oricărui grup special de arbitraj al consumatorilor.

Exonerarea răspunderii

Conținutul ofertei on-line
Autorul nu este responsabil de actualitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea informaţiilor furnizate. Orice pretenţie faţă de autor în legătură cu daunele de natură materială sau imaterială cauzate prin utilizarea sau neutilizarea informațiilor sau prin utilizarea de informaţii incorecte sau incomplete sunt, în principiu, excluse, cu excepția cazului în care sunt cauzate în mod intenţionat sau prin neglijenţă gravă din partea companiei.

Oferta on-line nu prevede nici o obligaţie din partea noastră. Autorul își rezervă dreptul (fără preaviz) de a modifica, completa, șterge paginile sau ofertele individuale în ansamblul lor, precum și de a suspenda sau întrerupe publicarea unei anumite ofertei.

Link-uri
În ceea ce privește link-urile directe sau indirecte (hyperlink-urile) către alte site-uri, care sunt în afara sferei de influență a autorului, acesta din urmă se reține răspunzător numai dacă era la cunoștință despre conţinutul lor și avea capacitatea tehnică rezonabilă pentru a preveni utilizarea de conţinut ilegal. Prin prezenta, autorul declară în mod expres că, la momentul publicării link-urilor, paginile relevante nu cuprindeau conţinut ilegal. Autorul nu este în măsură să influenţeze aspectul exterior, conţinutul sau paternitatea viitoare a paginilor accesibile prin intermediul link-urilor.

Din acest motiv, prin prezenta, autorul se distanţează de conţinutul acestor pagini, dacă acesta a fost modificat după publicarea link-urilor. Acest lucru este valabil pentru toate link-urile postate pe site-ul companiei, precum și pentru mențiunile neautorizate în cărţile de oaspeţi, în forumurile de discuții și în listele de corespondenţă care aparţin companiei. Pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet al paginilor asociate, precum și pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute pe acestea se rețin responsabili proprietarii respectivelor site-uri, ci nu cei care au postat link-uri ce fac legătură cu aceste site-uri.

Drepturile de autor și de marcă
În toate publicaţiile sale, autorul se străduieşte să respecte drepturile de autor ale proprietarilor materialelor de grafică și sunet, precum și a celor video și de text, folosind, în afară de acestea, doar materiale grafice, de sunet, video și de text de proprietate sau fără licenţă.

Toate mărcile și emblemele comerciale denumite în cadrul ofertelor on-line și, eventual, protejate de drepturi de autor, sunt supuse pe termen nelimitat dispoziţiilor relevante ale legislației în vigoare cu privire la protecţia mărcilor comerciale și a drepturilor autorilor acestora. O simplă menţionare a mărcilor și emblemelor comerciale nu înseamnă că acestea din urmă nu sunt protejate de lege!

Drepturile pentru obiectele compuse și publicate în mod individual de autor sunt deținute cu exclusivitate de companie. Duplicarea sau utilizarea materialelor grafice, a documentelor audio, a secvențelor video și a textelor în alte publicaţii electronice sau tipărite fără permisiunea expresă din partea Autodoc GmbH nu este permisă.

Valabilitatea juridică a prezentei exonerări de răspundere
Această exonerare de răspundere trebuie să fie considerată ca parte a ofertei on-line, în care se face trimitere la această pagină. În cazul în care unele părţi sau formulări din prezentul text nu sunt, sunt parţial sau au încetat să fie legale sau corecte, acest lucru nu va avea nici o incidenţă asupra celorlalte părţi ale documentului.